1. Vietcombank

– Chủ tài khoản: Bui thi lan anh

– Số tài khoản: 1015932246

– Chi nhánh: Hà nội

2. Techcombank

– Chủ tài khoản: Bui thi lan anh

– Số tài khoản: 19036106277015

– Chi nhánh: Hà nội